Náhradní plnění

Zaměstnavatel:

Údržba a prodej výpočetní techniky,s.r.o.
Chrobákova 11/1095
724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČ: 26782707 DIČ: CZ26782707
zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25293.

ČESTNĚ PROHLÁŠUJEME:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením formou odebírání výrobků, služeb nebo zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP)na zřízených nebo chráněných pracovních místech.

Potvrzujeme, že v roce 2016 jsme zaměstnavatelem zaměstnávajícím 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech a tím jsme splnili podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti a na základě toho poskytujeme náhradní plnění.

V Ostravě dne 20.7. 2016.

Za úapvt, s.r.o. Jan Žurek, jednatel, v.r. .